Försvars­utbildarna

Försvarsutbildarna är en rikstäckande organisation med cirka 28 000 medlemmar som erbjuder frivilliga utbildningar som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov för insatser i nationell och internationell krishantering. Försvarsutbildarna bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation. För att få delta i militära utbildningen ska man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning och ha fyllt 20 år.

Besök hemsidan: www.forsvarsutbildarna.se