Sjövärnskåren

Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation med maritim verksamhet, med koppling till Marinen. Ungdomsutbildningen ska skapa ett intresse och ge kunskap för det marina såsom yrkeskarriär inom Marinen, Handelsflottan, Kustbevakningen m.m. Vuxenutbildningen rekryterar och utbildar till hemvärnet och utbildar egna instruktörer för eget och Försvarsmaktens behov. Sjövärnskåren är också engagerad i stöd till samhället vid kriser, då marin kompetens efterfrågas.

Besök hemsidan: www.sjovarnskaren.se