Frivilliga Radio­organisationen

Frivilliga Radioorganisationen är en frivillig försvarsorganisation för dig som är intresserad av radio- och datakommunikation. Svenska medborgare samt utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli medlemmar. I Frivilliga Radioorganisationen finns kunskaper och resurser för att medverka till bra kommunikationer inom Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap. Vi har mångårig erfarenhet i att öva och utbilda för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs till exempel vid större olyckor, skogsbränder, eftersök mm.

Besök hemsidan: www.fro.se