Insats­ingenjörerna

Insatsingenjörerna organiserar ca 400 ingenjörer med en bred civil och militär kompetens. Vi är en kompetenspool dit organisationer eller myndigheter kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag.

Besök hemsidan: www.insatsingenjorerna.se