Flygvapen­frivilliga

Flygvapenfrivilliga, FVRF, erbjuder militär utbildning för kvinnor och män från 15 år och uppåt. Vi erbjuder verksamhet både för dig som gjort militär utbildning och för dig som saknar tidigare militär erfarenhet. FVRF har en rikstäckande ungdomsverksamhet för flygvapenintresserade ungdomar. All verksamhet syftar till att skapa resurser och stöd till Försvarsmakten och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Besök hemsidan: www.flygvapenfrivilliga.se