Brukshund­klubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare. Vi har idag runt 60 000 medlemmar och närmare 300 lokala klubbar runt om i Sverige. Brukshundklubben är en av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Besök hemsidan: www.brukshundklubben.se