Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djur vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Runt om i landet finns 2 300 utbildade Blå Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, ta prover på djur och beten, hjälpa till med djurskötsel samt tvätta oljeskadat vilt med mera.

Besök hemsidan: www.svenskablastjarnan.se