Bilkåren

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar – både till Försvarsmakten och samhällets civila krishanteringssystem. Du som är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige och fyllda 15 år kan bli medlem.

Besök hemsidan: www.bilkaren.se